اتیل اتر چیست؟

/
 اتر ها ترکیباتی دارای گروه R–O–R′ می باشند. در این مقاله به راه…

سنجش خلوص باریم هیدروکسید

/
باریم هیدروکسید با فرمول شیمیایی  Ba(OH)2+8H2O و وزن مولکولی…

سنجش خلوص آرسنیک تری اکسید

/
آرسنیک تری اکسید  شکل ظاهری: این ماده به صورت سفید …

کلرید فریک

/
کلرید فریک خواص  نام ماده: کلرید فریک…

کربنات پتاسیم

/
خواص کربنات پتاسیم نام های دیگر کربنات پتاسیم عب…

سنجش خلوص آمونیوم استات

/
سنجش خلوص آمونیوم استات: آمونیوم استات دارای فرمول مولکولی …

رژيم غذایی مناسب ورزشکاران

/
رژیم غذایی مناسب ورزشکاران چیست؟ خوردن غذاهای سالم یکی از نکاتی است که ه…

کلروفنل

/
کلروفنل ترکیبی آلی و سمی است که در آن اتم های هیدروژن متصل به …

سوختگی توسط هیدروفلوئوریک اسید

/
سوختن هیدروفلوئوریک اسید سوختگی با HF غیر عادی، اما در صورت…

سنجش خلوص کادمیوم و پتاسیم یدید

/
کادمیوم و پتاسیم یدید با فرمول شیمیایی CdI3K دارای وزن مولکولی 532.23 g…