آیا ایزوپروپیل الکل خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد؟

آیا ایزوپروپیل الکل خاصیت ضد عفونی کنندگی دارد؟

/
با به وجود آمدن شرایط جدید در دنیا امروزی و ظهور بیماری های ج…

در هنگام تماس سولفوریک اسید با صورت چه باید کرد؟

/
در هنگام تماس سولفوریک اسید با صورت در آزمایشگاه چه باید کرد؟ …

در هنگام تماس سولفوریک اسید با پوست چه باید کرد؟

/
در هنگام تماس با سولفوریک اسید با پوست چه باید کرد؟! …

اتیل استات

/
اتیل استات چیست؟این حلال چه کاربرد هایی دارد؟ تولید کننده های آ…

کاربردهای متیلن کلراید

/
متیلن کلراید:متیلن کلراید که به نام دی کلرو متان شناخته میشود که…

بوتیل گلایکول

/
بوتیل گلایکول: بوتیل گلایکول چیست ؟ بوتیل گلایکول یا…