نمایش دادن همه 11 نتیجه

صنایع تولید مواد شوینده، از مهمترین استفاده کنندگان ترکیبات شیمیایی مختلف هستند. انواع سورفکتانت ها، امولسیفایرها، حلال ها و غیره در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. محصولات مورد استفاده در صنایع شوینده را در زیر می توانید مشاهده نمایید.

مواد اولیه صنایع شوینده

ایزوتیازولین

100,000 تومان

مواد اولیه صنایع شوینده

تگزاپون

42,500 تومان

مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی

تویین 20

مواد اولیه صنایع شوینده

سدیم متا سیلیکات

17,500 تومان21,000 تومان

مواد اولیه صنایع شوینده

سولفوسوکسینات

مواد اولیه صنایع شوینده

صابون مول 10

47,500 تومان

مواد اولیه صنایع شوینده

صابون مول 20

مواد اولیه صنایع شوینده

صابون مول 30

مواد اولیه صنایع شوینده

صابون مول 6

مواد اولیه صنایع شوینده

نونیل فنول اتوکسیله

مواد اولیه صنایع شوینده

هیپوکلریت کلسیم