کلروفنل

/
کلروفنل ترکیبی آلی و سمی است که در آن اتم های هیدروژن متصل به …

انعقاد در تصفیه آب

/
انعقاد ( Coagulation ) امروزه با توجه به اهميت آب در زن…

ته نشینی و لخته سازی در تصفیه ی آب

/
رسوب گذاری (Sedimentation ) بعد از آب تصفیه نشده و مو…

کلرزنی آب

/
کلرزنی تصفیه شیمیایی اگرچه در مراحل مختلف تصفيه آ…

پارامترهای تصفیه آب

/
پارامترهای محاسباتی در تصفیه آب   در دانش فناوری تصفیه آب، پارامتره…

حذف فلزات سنگین

/
 چه مواد شیمیایی  برای حذف فلزات سنگین به کار می روند؟  …

گندزدایی آب

/
فرآیند ضد عفونی کردن  ضد عفونی کردن از بین بردن عوامل ب…

دکلره کردن آب

/
در این مقاله با دکلره دار کدن آب بیشتر آشنا می شویم پس با ما همراه ب…

تصفیه فاضلاب و پساب

/
تصفیه فاضلاب  و پساب صنعتی  فاضلاب : ناشی از فعالیت های بهداشتی…

ته نشینی در تصفیه آب

/
رسوب گذاری (Sedimentation ) بعد از آب تصفیه نشده و مو…