نونیل فنل اتوکسیلات و کاربرد های آن

نونیل فنل اتوکسیلات و کاربرد های آن

نونیل فنل اتوکسیلات ( صابون مول ) یک سورفکتانت غیریونی می باشد. چون این ماده کشش سطحی را کاهش میدهد به طور گسترده در صنایع شوینده و در تولید  تمیز کننده ها استفاده می شود .گرید های مختلفی از آن نیز استفاده می شوند که با نام های صابون مول …

تگزاپون70 چیست؟

تگزاپون 70 چیست؟ تگزاپون 70، نام تجاری سدیم پلی اُکسی اتیلین لاریل اتر سولفات بسیار غلیظ یا همان سدیم لاریل اتر سولفات به همراه دو مولکول اتیلن اکسید، یک سورفاکتانت شفاف زرد رنگ است که کاربرد فراوان در مایعات ظرف شویی، عامل های فعال…

ایزوتیازولین چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ایزوتیازولین چیست ؟ ایزوتیازولین یک ترکیب شیمیایی پایین دستی با فرمول مولکولی C3H3NOS, جرم مولکولی 101.123 گرم بر مول و با نام آیوپاک  1,2-thiazol-3-one است. این ترکیب را که گاهی اوقات با نام ایزوتیازولینون نیز می شناسند در واقع یک ترکیب شیمیایی hete…