نونیل فنل اتوکسیلات

/
نونیل فنول (NP) و نونیل فنول اتوکسیلات(NPEs) جزء محصولاتی تولیدی با حجم …

تگزاپون70 چیست؟

/
تگزاپون 70 چیست؟ تگزاپون 70، نام تجاری سدیم پلی اُکسی ا…

ایزوتیازولین چیست و چه کاربردهایی دارد؟

/
ایزوتیازولین چیست ؟ ایزوتیازولین یک ترکیب شیمیایی پایین دستی ب…