مواد اولیه دارویی | فروش مواد اولیه دارویی

صنایع دارویی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با سلامتی انسان دارند، از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار هستند. برخی از مواد شیمیایی صنایع دارویی عبارتند از منتول ، هیدروکینون، پتاسیم سیترات، تری سدیم سیترات و سولفات منیزیم . لیست مواد اولیه دارویی قابل تهیه از صنایع شیمیایی تهران را می توانید در زیر مشاهده نمایید.