پارابن چیست؟

/
پارابن چیست؟   (paraben) پارابن از جمله نگه دارنده های مهم در صنا…