پارابن چیست؟

پارابن چیست؟   (paraben) پارابن از جمله نگه دارنده های مهم در صنایع آرایشی و داروها است. متیل پارابن و پروپیل پارابن، دو طبقه مهم از ترکیبات هستند که به عنوان ماده اولیه در مواد آرایشی مختلف کاربرد دارند. شیمی ترکیبات: از نظر شیمیای…