مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی

مواد شیمیایی متعددی در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله آن میتوان به تری اتانول آمین اشاره کرد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. تولید محصولات آرایشی و بهداشتی به دلیل ارتباط نزدیک با سلامتی پوست و موی انسا…

پروپیلن کربنات

آشنایی با پروپیلن کربنات  (Propylene Carbonate) این ترکیب، مایعی بی رنگ، بی بو، محلول در آب با فرمول شیمیایی CH3C2H3O2CO است. پروپیلن گلیکول، ترکیبی کایرال است ولی بیشتر به صورت مخلوط راسمیک استفاده می شود. همچنین…

ستو استئاریل الکل

ستو استئاریل الکل چیست؟ (Cetostearyl Alcohol) این ترکیب، یک ماده جامد ورقه ای، سفید و مومی شکل است که شامل ستیل (cetyl) و استئاریل الکل (stearyl alcohol) می باشد و در دسته الکل های چرب طبقه بندی شده است. همچنین، با نام ستاریل ال…

ستیل الکل

ستیل الکل چیست؟ ( Cetyl Alcohol) این ترکیب، الکل چرب با فرمول شیمیایی CH3(CH2)15OH که در دمای اتاق، موم یا ورقه سفیدرنگ جامد است که از روغن وال (whale oil) گرفته شده است. نام دیگر آن، ستانول (cethanol) اتال (ethal)، اتول  (etho…