سنجش خلوص باریم هیدروکسید

سنجش خلوص باریم هیدروکسید

باریم هیدروکسید با فرمول شیمیایی  Ba(OH)2+8H2O و وزن مولکولی 315.54g/mol  به صورت کریستال های سفید رنگ موجود می باشد . این ماده انحلال پذیری بالایی در آب دارد به صورتی که مقدار کمی از آن در 3 پارت از آب داغ و 20 پارت از آب سرد قابل حل است. محلول این ماده خاصیت بازی دارد و رنگ کاغذ لیتموس را به آبی تغییر می دهد. برای سنجش خلوص این ماده  از ناخالصی هایی مانند کلرید ها، سولفید ها، فلزات سنگین و… تست های شناسایی زیر را انجام می دهند:

کلرید ها

1 گرم باریم هیدروکسید را در 5 میلی لیتر اسید نیتریک و 15 میلی لیتر آب حل می کنیم. سپس محلول ساخته شده را با نیترات نقره وارد واکنش می کنیم. اگر باریم هیدروکسید خالص باشد، بعد از واکنش با نقره نیترات نباید هیچگونه تغییری در محلول دیده شود

کلسیم و ترکیبات قلیایی

3 گرم از ماده ی فوق را در 100 میلی لیتر آب حل می کنیم و5 میلی لیتر هیدروکلریک اسید به آن اضافه می نماییم. محلول ساخته شده را حرارت می دهیم تا به جوش بیاید و سپس به آن 10 میلی لیتر اسید سولفوریک رقیق اضافه می کنیم. محلول فوق را 12 ساعت بدون حرکت در جایی می گذاریم و بعد از سپری شدن زمان مذکور آن را فیلتر می نماییم.در نهایت  ماده ی حاصل از فیلتراسیون را در ظرف پلاتینی تبخیر می کنیم و ماده ی باقی مانده در انتهای ظرف را می سوزانیم. مقدار خاکستر تولیدی از آتش زدن ماده ی فیلتر شده در صورت خالص بودن نمونه، نباید بیشتر از 0.002 گرم باشد.

فلزات سنگین

1 گرم از نمونه ی بالا را در 20 میلی لیتر آب حل می نماییم. و تست های زیر را انجام می دهیم:

  • اسید کلریدریک را به محلول فوق می افزاییم و آن را اسیدی می کنیم، در صورت خالص بودن نباید رنگ محلول تیره شود.
  • محلول هیدروژن سولفید را به محلول اولیه اضافه می کنیم در صورت خالص بودن نباید رسوبی در انتهای لوله ی آزمایش دیده شود.
  • با افزودن آمونیوم سولفید و واکنش محلول فوق با آمونیوم نباید رسوبی تشکیل گردد

با انجام دادن تست های شناسایی فوق می توان از خلوص باریم هیدروکسید مورد استفاده از فلزات سنگین اطمینان خاطر حاصل نمود

سولفید ها

1 گرم باریم هیدروکسید را در 20 میلی لیتر آب حل می نماییم و آن را با هیدروکلریک اسید اسیدی می کنیم. محلول به دست آمده نباید بویی از هیدروژن سولفید داشته باشد. همچنین با افزودن استات سرب به آن نباید رنگ محلول تیره شود.

اندازه گیری کمی:

1 گرم از محصول فوق را در 100 میلی لیتر آب حل می نماییم و به آن 1 قطره متیل اورنژ می افزاییم و باهیدروکلریک اسید تیتر می کنیم. انتظار داریم در صورت خالص بودن نمونه بیشتر از 6.3 میلی لیتر اسید برای تیتراسیون و رسیدن به نقطه ی پایانی مصرف نگردد. با تغییر رنگ محلول به قرمز پایان تیتراسیون را اعلام می کنیم.

1cc of normal HCl = 0.15777gr of Ba(OH)2+8H2O,log 19802

بیشتر بخوانید: سنجش خلوص آرسنیک تری اکسید

 منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp