مواد شیمیایی صنعتی

نیترات نقره

3,200 تومان

مواد اولیه صنایع شوینده

هیپوکلریت کلسیم

27,500 تومان
در انبار موجود نمی باشد

مواد اولیه صنایع دارویی

هیدروکینون

1,100,000 تومان