اکسید روی

روی اکسید پودری و به صورت سفید رنگ می باشد. این ماده در آب حل نمی گردد اما می توان آن را در اسید استیک رقیق و یا اسید های معدنی حل نمود. فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت ZnO است و جرم مولکولی آن 81.4g/mol می باشد خلوص مواد شیمیایی مورد استفاده را می توان با تکنیک های شیمیایی ساده مورد بررسی قرار داد. اکسید روی نیز مانند سایر مواد شیمیایی می تواند دارای ناخالصی هایی مانند آرسنیک ، سولفات ها ، کلرید ها و… باشد در ادامه به بررسی روش هایی برای یافتن ناخالصی های موجود در ترکیب فوق می پردازیم.

شناسایی ناخالصی ها:

آرسنیک

. 1 گرم از ترکیب فوق را با 3 میلی لیتر از محلول قلع کلرید مخلوط می کنیم و محلول ساخته شده را به مدت 1 ساعت در جایی بدون حرکت قرار می دهیم.  بعد از سپری شدن زمان ذکر شده در صورت خالص بودن ماده ی مورد استفاده نباید شاهد تیره شدن محلول باشیم.

سولفات ها و کلرید ها

2 گرم اکسید روی را با 20 میلی لیتر آب مخلوط می کنیم و ان را هم می زنیم. سپس مخلوط حاصله را فیلتر می کنیم و محلول به دست آمده از فیلتراسیون در صورتی که اکسید روی مورد استفاده خالص باشد نباید با باریم نیترات وارد واکنش شود. همچنین هنگامی که آن را با نیترات نقره واکنش می دهیم  محلول باید به مقدار اندکی تیره شود.

کربنات، کلسیم، منیزیم، فلزات سنگین

1 گرم از ماده ی فوق را در 10 میلی لیتر اسید استیک رقیق حل می کنیم . سپس به محلول ساخته شده 20. میلی لیتر محلول آمونیاک اضافه می کنیم. به محلول بی رنگ حاصله به ترتیب محلول های آمونیوم اگزالات و سدیم فسفات را می افزاییم. در صورتی که ماده مورد استفاده خالص باشد، بعد از افزودن محلول های ذکر شده، ترکیب فوق همچنان باید بی رنگ بماند. در نهایت بعد از افزودن گاز هیدروژن سولفیت به مخلوط ساخته شده باید رسوب سفید رنگی تشکیل شود.

شناسایی ناخالصی های خارجی که در هنگام انحلال پذیری روی اکسید در اسید سولفوریک رقیق موجب کاهش پرمنگنات می شوند

3گرم از اکسید روی را در هاون به خوبی می سابیم.  مقدار 20 میلی لیتر آب حاوی 0.2 گرم آهن آزاد (ناشی از نمک آهن) به آن می افزاییم و به سابیدن ادامه می دهیم.  در نهایت به آن 25 میلی لیتر اسید سولفوریک می افزاییم و به آرامی حرارت می دهیم.  محلول ساخته شده را به ترتیب با 100 میلی لیتر آب داغ و 100 میلی لیتر آب سرد رقیق می کنیم و به آن پتاسیم پرمنگنات را اضافه می کنیم.

در صورتی که اکسید روی مورد استفاده خالص باشد. محلول فوق تنها با افزودن 1 قطره پتاسیم پرمنگنات باید به رنگ صورتی تبدیل شود.

منبع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

 

تماس با صنایع شیمیایی تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp