سنجش خلوص سدیم بی کربنات

تست-های-سنجش-خلوص-مواد-شیمیایی

بی کربنات سدیم یا سدیم بی کربنات جامدی کریستالی  و پودری با رنگ سفید است که در آب دارای انحلال پذیری می باشد اما در الکل ها قابل حل نیست. محلول آبی این ماده در حضور شناساگر لیتموس حالت بازی به خود می گیرد.

سنجش خلوص

سولفات ها:

2 گرم از سدیم بی کربنات را در 30 سی سی از آب حل شده و سپس 10 سی سی از هیدروکلرید اسید به این ترکیب اضافه می شود.تا جایی که جوشش انجام شود به آن گرما می دهیم و سپس به آن محلول  باریم کلراید اضافه می شود . بعد از گذشت 12 ساعت نباید هیچ رسوبی از ماده باریم سولفات مشاهده شود.

سیلیکا :

5 گرم از سدیم بی کربنات در 15 سی سی از آب و 25 سی سی از هیدروکلرید اسید در یک ظرف از جنس پلاتینیوم ترکیب می شوند. مخلوط حاصل در یک حمام آب داغ تبخیر می شود .باقی مانده در دمای 120 درجه سانتیگراد و به مدت 30 دقیقه خشک می شود.این باقی مانده خشک در 3 سی سی از هیدروکلرید اسید و 25 سی سی از آب حل می شود. در آخر محلول بدست آمده باید به خوبی شفاف باشد.

کلراید ها ، تیوسولفات ها و آرسنیک :

به مخلوطی که شامل 1 گرم سدیم بی کربنات در 50 سی سی از آب حل شده باشد، 5 سی سی استیک اسید رقیق اضافه می کنیم و طبق روش نیترات نقره باید رنگ شیری و یا کدر در محلول ظاهر شود.

فسفات ها :

2 گرم از سدیم بی کربنات در 20 سی سی از آب حل می شود و سپس 20 سی سی از نیتریک اسید و 10 سی سی از محلول آمونیوم مولیبدن به این ترکیب اضافه می شود. سپس تا بازه ی 30 تا 40 درجه سانتی گراد گرما داده می شود. بعد از گذشت 2 ساعت هیچ گونه رسوب زرد رنگی نباید مشاهده شود.

فلزات سنگین :

الف )محلولی که شامل 3 گرم از سدیم بی کربنات در 40 سی سی از آب و 8 سی سی اسید هیدروکلریک اسید است با اضافه کردن محلول هیدروژن سولفید نباید تغییری در رنگ و ساختارش ایجاد شود.

با اضافه کردن 5 سی سی از محلول امونیاک و چند قطره محلول آمونیوم سولفید به محلول قبلی نباید هیچگونه رسوب و یا یا رنگ قهوه ای و سبز مشاهده شود.

ب) محلولی که حاوی 1 گرم سیدیم بی کربنات که در 15 سی سی آب و 2 سی سی از اسید کلریدریک حل شده است نباید با اضافه کردن محلول پتاسیم سولفیسیانت به رنگ قرمز در بیایید.

پتاسیم :

رنگ زردی که توسط سدیم کربنات وقتی شیشه کبالتی از روی ان می گذرد  به شعله داده می شود باید در یک لحظه گذرا به رنگ بنفش کمرنگ در آید.

مونوکربنات ها (سدیم کربنات های خنثی) :

الف )محلولی که شامل 1 گرم از سدیم بی کربنات حل شده در 20 سی سی از آب در دمایی که از 15 درجه سانتیگراد بالاتر باشد بدون هیچگونه تکان دادن شدید ، با اضافه کردن 3 قطره از معرف فنل فتالین نباید به سرعت قرمز شود. در تمامی مراحل  هیچگونه رنگ قرمز نباید ظاهر شود مگر بااضافه کردن 0.2 سی سی از هیدروکلریک اسید نرمال.

ب ) 1 گرم از سدیم بی کربنات با سولفوریک اسید روی شعله خشک می شود و وزن باقی مانده از 0.638 گرم نباید بیشتر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp