سنجش خلوص اسید نیتریک

سنجش خلوص اسید نیتریک

اسید نیتریک با فرمول شیمیایی (HNO3) در ساخت نیتراتهای آلی و معدنی ، ترکیبات نیتروژن دار برای تولید کودهای شیمیایی ،تولید رنگدانه ، تولید مواد منفجره و مواد شیمیایی مختلف ارگانیک استفاده می شود.نیتریک اسید مایعی شفاف،بی رنگ با چگالی ویژه ۱.۴۰ تا ۱.۴۲ است. این ماده برای فلزات و بافت های بدن خاصیت خوردگی ایجاد می کند.

تقریبا تمام مقادیر تجاری اسید نیتریک به وسیله اکسیداسیون آمونیاک با هوا تولید می شوند تا اکسید نیتروژن بوجود بیاید ک در آب جذب شده و به اسید نیتریک تبدیل می شود.

تست خالص بودن

وجود ماده غیر فرار

۴ سی سی از این اسید را در معرض حرارت مستقیم قرار می دهیم و بعد از رسیدن به مرحله تبخیر هیچگونه باقی مانده ای در ظرف نباید مشاهده گردد.

سولفوریک اسید

۴ سی سی از اسید نیتریک را بوسیله ۹۰ سی سی از آب و همچنین محلول باریم کلراید رقیق کنید. بعد از گذشت ۱۲ ساعت در ظرف آزمایش رسوب باریم سولفات نباید مشاهده گردد.

اسیدهای هالوژنی و هیدروژنی 

در ابتدا ۴ سی سی از نیتریک اسید را توسط ۹۰ میلی لیتر آب رقیق کنید. سپس محلول نیترات نقرهرا به آن اضافه کنید.این ترکیب نباید در ظاهر هیچگونه تغییری داشته باشد.

وجود فلزات سنگین

از این اسید ۸ سی سی را توسط بورت از ظرف اصلی بردارید و با ۸۰ سی سی از آب و یک محلول قلیایی ضعیف مانند آمونیاک رقیق کنید. سپس به ترکیب بوجود آمده چند قطره از آمونیوم سولفید و آمونیوم اگزالات را اضافه کنید. بعد از گذشت مدتی هیچگونه رنگ تیره یا کدر بودن در ساختار ظاهری این مخلوط نباید مشاهده گردد.

یدیک اسید و یدین

 ۲ سی سی از نیتریک اسید را با ۱۰ سی سی از آب رقیق کنید. سپس مقدار کمی از تکه های  متالیک روی را به آن بیافزایید. ظرف آزمایش این ترکیب را با همزمان با مخلوط کردن با کلروفوم تکان دهید. در آخر کلروفوم موجود در مخلوط نباید به رنگ بنفش درآید.

تعیین خواص کمی 

مقدار ۲ گرم از نیتریک اسید را بوسیله ۵۰ سی سی از آب به شکل رقیق شده درآورید. سپس با محلول پتاسیم هیدروکسید تیتراسیون کنید. از معرف متیل اورانج بعنوان شناساگر استفاده کنید.

اسید نیتریک معمولا برای حل کردن  طلا از تخته مدار چاپی در صنعت الکترونیک بوسیله تولید کردن نوعی ترکیب اسیدی استفاده می گردد.

در ساخت این مخلوط معمولا 1 قسمت اسید نیتریک و 3 قسمت اسید کلریدریک استفاده می شود که دارای بازده بسیار خوبی برای روش بازیابی فلز گرانبهای طلا می باشد.

منبع :

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp