سنجش خلوص سولفات منیزیم

تست-های-سنجش-خلوص-مواد-شیمیایی

سولفات منیزیم با فرمول شیمیایی MgSO4.7H2O دارای وزن مولکولی 246.53 g/mol  است. این ماده بی رنگ است و به صورت کریستال های منشوری و اندکی درخشان در هوای آزاد موجود می باشد.

انحلال پذیری سولفات منیزیم در آب خوب است و با گرما بیشتر نیز می گردد به طوری که این نسبت در آب گرم و سرد به صورت 0.3 به 1 می باشد. این نکته قابل توجه است که این محصول در الکل ها انحلال پذیری ای ندارد و در آن ها حل نمی گردد.

برای تعیین مقدار خاصیت اسیدی یا بازی سولفات منیزیم آن را با کاغذ لیتموس مورد بررسی قرار می دهند. کاغذ لیتموس در واکنش با این ماده به رنگ سبز در می آید در نتیجه می توان فهمید که pH آن خنثی است.

خالص بودن بودن ماده ی مورد استفاده یکی از اولویت های مهم می باشد. هر ماده ای ممکن است ناخالصی هایی داشته باشد که در صورت شناسایی باید جداسازی و حذف گردد. سولفات منیزیم نیز می تواند دارای ناخالصی هایی مانند کلرید ها، فسفات، آرسنات ها، آهن، آرسنیک و فلزات سنگین باشد.
برای یافتن این ناخالصی ها تست های شناسایی زیر را انجام می دهند.

تست های خالص بودن

کلرید ها:

برای شناسایی نا خالصی کلرید ها، 1 گرم از سولفات منیزیم را در 20 میلی لیتر آب حل می نماییم. با افزودن 1 میلی لیتر نیتریک اسید به محلول و در اخر با اضافه کردن محلول نیترات نقره ، نباید تغییری در محلول به وجود بیاید و با نیترات نقره وارد واکنش شود. در صورت عدم واکنش محلول مورد نظر با نیترات نقره می توان نتیجه گرفت که سولفات منیزیم حاوی هیچگونه ناخالصی کلریدی نیست.

فسفات ها، آرسنات ها و فلزات سنگین:

تست های شناسایی برای مواد ذکر شده باید با کمک کلرید منیزیم انجام شود. در صورت واکنش ندادن و مشاهده نشدن تغییری در محلول سولفات منیزیم بعد از افزودن کلرید منیزیم می توان از عدم وجود فسفات ها، آرسنات ها و یا انواع فلزات سنگین اطمینان خاطر حاصل نمود.

آهن:

20 میلی لیتر از محلول آبی سولفات منیزیم با نسبت 1 به 20 را یه مقدار اندکی با اسید نیتریک اسیدی می کنیم. بعد از حرارت دادن و به جوش آمدن مخلوط ساخته شده، محلول پتاسیم سولفاکتانت را به آن اضافه می کنیم. در صورتی که بعد از افزودن پتاسیم سولفاکتانت محلول قرمز رنگ شد می توان نتیجه گرفت که آهن یه عنوان ناخالصی وجود دارد. در صورت عدم به وجود آمدن رنگ قرمز در محلول می توان از نبود آهن در آن اطمینان خاطر حاصل نمود.

آرسنیک:

بعد از ماندن مخلوط حاوی 3 گرم پودر سولفات منیزیم و محلول اکسید قلع، به مدت یک ساعت، اگر محلول به رنگ تیره تبدیل گشت، یعنی ناخالصی آرسنیک در محلول وجود دارد. در صورتی که محلول بعد از مدت زمان ذکر شده تغییر رنگ نداد و تیره نگشت می توان از عدم وجود ناخالصی آرسنیک در سولفات منیزیم اطمینان حاصل کرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در مرکز پژوهش صنایع شیمیایی تهران در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp