سنجش خلوص آمونیوم اگزالات

سنجش خلوص آمونیوم اگزالات

آمونیوم اگزالات با فرمول شیمیایی  NH4)2C2O4+H2O) به صورت کریستال های سفید رنگ و محلول در آب می باشد. به طوری که 25 پارت از این ماده به راحتی در آب سرد حل می گردد. با بررسی pH محلول این ماده با کمک کاغذ لیتموس می توان به خنثی بودن این محلول پی برد.

سایر خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده را در جدول زیر می توانید مشاهده نمایید:

نام آیوپاکDiammonium ethanedioate
جرم مولکولی124.1 g/mol
دمای ذوب70 درجه ی سانتی گراد

سنجش ناخالصی مواد شیمیایی

کیفیت مواد شیمیایی یکی از معیار های مهمی است که بر روی نتایج و مرغوبیت محصولات ساخته شده تاثیر مستقیمی دارد.آمونیوم اگزالات نیز یکی از این مواد شیمیایی می باشد که ممکن است حاوی ناخالصی هایی مانند سولفات ها، کلرید ها، فلزات سنگین و… باشد. برای بررسی ناخالصی های مذکور تست های شناسایی زیر را انجام می دهند.

تست های شناسایی:

مواد غیر فرار:

با شعله ور ساختن و سوختن 3 گرم از این محصول، نباید باقی مانده ی غیر قابل وزنی از این ماده به دست آید.

سولفات ها:

5 گرم از محصول را در 200 میلی لیتر آب حل می نماییم و محلول ساخته شده را حرارت می دهیم تا به جوش بیاید. سپس 10 میلی لیتر کلریدریک اسید و محلول باریم کلرید را به آن اضافه می کنیم. محلول ساخته شده را به مدت 12 ساعت بدون حرکت قرار می دهیم. اگر محصول خالص باشد، بعد از سپری شدن این بازه ی زمانی رسوب باریم سولفات نباید در انتهای ظرف تشکیل گردد.

کلرید ها:

1 گرم آمونیوم اگزالات را در 25 میلی لیتر آب حل می کنیم و به آن محلول هیدروژن سولفید را می افزاییم .در صورت خالص بودن محصول، نباید تغییری در محلول ساخته شده پدید آید. سپس 5 میلی لیتر محلول آمونیاک را به آن می افزاییم. با افزودن این ماده نباید هیچگونه رنگ و یا رسوبی در محلول پدیدار شود.

اندازه گیری کمی:

3.2  گرم از آمونیوم اگزالات را با کمک 500 میلی لیتر آب رقیق می کنیم. 50 میلی لیتر از محلول ساخته شده را جدا می نماییم و به آن 6 الی 8 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ می افزاییم و آن را تا دمای 60 درجه ی سانتی گراد حرارت می دهیم. در نهایت محلول به وجود آمده را با کمک پتاسیم پرمنگنات تیتر می نماییم.

 1KMnO4=0.007108gr( NH4)2C2O4 + H2O, log 85175میلی لیتر

منبع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp