نمایش 13–24 از 29 نتیجه

15,000 تومان

مواد اولیه صنایع غذایی

خرید سیترات سدیم | سیترات سدیم

مواد اولیه صنایع غذایی

سدیم اسید پیرو فسفات

نگهدارنده ها

سدیم بنزوآت

نگهدارنده ها

سدیم لاکتات

33,000 تومان

مواد اولیه صنایع غذایی

سوربیتول

شیرین کننده ها

سوکرالوز

مواد اولیه صنایع غذایی

سیکلوهگزانون | سیکلوهگزانون اکسیم

مواد اولیه صنایع غذایی

قیمت خرید کربنات پتاسیم

38,000 تومان