سنجش خلوص پتاسیم پرمنگنات

تست-های-سنجش-خلوص-مواد-شیمیایی

پتاسیم پرمنگنات به صورت بلورهای درخشان بنفش مایل به سیاه است. در 16 قسمت از آب سرد و در 3 قسمت از آب جوش قابل حل است. محلول 1:1000  این ماده در آب  بر روی کاغذ لیتموس اثری نخواهد گذاشت.

تست های سنجش خلوص

سولفات ها و کلریدها

0.5 gr از پتاسیم پرمنگنات را با مخلوطی از 2 cc الکل 95%  و 25 cc آب بجوشانید و سپس فیلتر کنید. محلول فیلتر شده باید بی رنگ باشد. 2 cc از محلول های نیتریک اسید، نیترات باریم و نیترات نقره را به محلول حاصل اضافه کنید. در محلول پایانی نباید بیش از یک کدری جزئی  چیز دیگری مشاهده شود.

نیترات ها

1 gr از اگزالیک اسید کریستالی را به تدریج به محلولی از 0.5 gr پرمنگنات پتاسیم  در 5 cc آب حل کرده و تا 50-60 °C گرم کنید و سپس فیلتر کنید. 1 cc از محلول فروس سولفات و مخلوطی از 2 cc از محلول شفاف بدون رنگ فیلتر شده و 2 cc از اسید سولفوریک غلیظ را بر روی هم بریزید. در محل برخورد سطوح دو مایع باهم، نباید هیچ ناحیه سیاه رنگی بوجود آید.

کلرات ها

2 gr از پرمنگنات پتاسیم را در یک بوته پلاتینیمی حرارت داده و به تدریج قطعات پارافینی را به آن بیفزایید تا زمانی که درخشندگی از بین برود. پس از اینکه مخلوط سرد شد، باقی مانده را با 20 cc آب مخلوط کرده و سپس مخلوط را فیلتر نمایید. حال 5 cc محلول نیتریک اسید و نیترات نقره را به محلول فیلتر شده اضافه کنید. در اکثر مایع باید یک کدری مختصر مشاهده شود.

تعیین مقدار کمی

3.14 gr از پتاسیم پرمنگنات را در آب حل کرده و آن را تا 1000 cc رقیق کنید. همچنین 6.715 gr سدیم اگزالات خشک شده در 240 °C، را در آب حل کرده و تا 1 لیتر رقیق کنید. 30 cc از محلول اگزالات را توسط یک بورت برداشته و به آن 6تا 8 cc اسید سولفوریک غلیظ بیفزایید. محلول حاصل از ترکیب اگزالات و اسید سولفوریک را تا  60 °C حرارت داده و به محلول پتاسیم پرمنگنات بیفزایید. افزودن را تا زمانی که رنگ ثابت قرمز پدیدار گردد ادامه دهید و پس از آن کار را متوقف کنید.  

1 cc از Na2C2O4  دسی نرمال برابر با 0.003164 gr از پتاسیم پرمنگنات است.

پتاسیم پرمنگنات بدون سولفات

محلول شامل 99.7 تا 100 درصد پتاسیم پرمنگنات است.

تست های سنجش خلوص

سولفات ها

محلولی از 3 gr پرمنگنات پتاسیم در 150 cc از آب و 15 cc الکل 95%  را حرارت دهید تا عمل دی کلره شدن کامل شود. 2 cc از محلول اسید هیدروکلریک و باریم کلرید را به محصول فیلتر شده تولیدی در مرحله قبل بیفزایید. پس از انجام این عمل هیچ رسوبی از باریم سولفات نباید پس از 12 ساعت مشاهده شود.

تست های دیگر

تست های دیگر و تست تعیین مقدار کمی همانند آنچه که برای پرمنگنات پتاسیم گفته شد انجام خواهند شد.

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp