سنجش خلوص پتاسیم دی کرومات

تست-های-سنجش-خلوص-مواد-شیمیایی

پتاسیم دی کرومات یا پتاسیم بی کرومات با فرمول شیمیایی K2Cr2Oو جرم مولی 294.5 گرم به صورت بلورها یا ورقه های تیره و یا زرد مایل به قرمز دیده می شود. پتاسیم دی کرومات به نسبت 1 به 10 در آب سرد و به نسبت 1 به 1.5 در آبجوش حل می شود، همچنین این ترکیب در الکل نامحلول است و محلول آبی آن کاغذ آبی لیتموس را به رنگ قرمز در می آورد.

از کاربرد های این ماده می توان به استفاده به عنوان اکسید کننده در صنعت شیشه و همچنین کاربرد در تولید رنگدانه اشاره کرد. پتاسیم بی کرومات اگر در معرض گرما قرار بگیرد، گاز سمی کرومیوم متساعد خواهد شد که بسیار خطرناک است و می تواند بر سیستم تنفسی اثرات نامطلوبی بگذارد.

بلورهای پتاسیم دی کرومات

تست های سنجش خلوص

سولفات ها

3 گرم از پتاسیم دی کرومات را در 100 سی سی آب حل کنید. سپس 30 سی سیهیدروکلریک اسید و پس از آن محلول باریم کلرید را به مخلوطی که قبلا تهیه کرده اید بیفزایید. پس از 12 ساعت، هیچگونه رسوبی از باریم سولفات نباید به وجود بیاید.

کلرایدها

یک گرم از دی کرومات پتاسیم را در 20 سی سی آب حل کنید ، 10 سی سی اسید نیتریک را به محلول افزوده و سپس مخلوط را تا 50 درجه سانتی گراد گرم کنید. حال چند قطره کم از نقره نیترات به محلول بیفزایید، هیچگونه کدورتی نباید در محلول پدید آید و همچنین پس از 5 دقیقه هیچ رسوبی نباید شکل بگیرد.

آلومینیوم اکسید (آلومینا) و فلزات قلیایی (بریلیوم، منیزیم، کلسیم و …)

محلول آمونیوم اگزالات را به 2 گرم پتاسیم دی کرومات افزوده و آن را در 30 سی سی آب حل کنید. سپس محلول را توسط محلول آب آمونیاک کمی قلیایی کنید. پس از 12 ساعت هیچگونه رسوبی نباید تشکیل شود.

تعیین مقدار کمی

1 گرم از دی کرمات پتاسیم را در آب حل کرده و آن را تا 100 سی سی رقیق کنید. سپس 10 سی سی از محلول موجود را به همراه 2 گرم پتاسیم یدید و 5 سی سی از سولفوریک اسید 16 درصد را برداشته و به داخل یک فلاسک glass-stoppered با ظرفیت 400 سی سی بریزید. حال محلول موجود را با 350 سی سی آب جوش رقیق کرده و سپس ید (I2) آزاد شده را توسط سدیم تیوسولفات نرمال تیتر کنید. از محلول نشاسته به عنوان شناساگر استفاده کنید.

هر سی سی از سدیم تیو سولفات دسی نرمال برابر با 0.0049083 گرم از پتاسیم دی کرومات است.

صنایع شیمیایی تهران

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp