سنجش خلوص اسید فلوریدریک

سنجش خلوص اسید فلوریدریک

اسید فلوئوریدریک چیست ؟ مایعی بی رنگ ویا تقریبا بی رنگ است که شامل 38 تا 40 درصد HF است.در هوا بصورت دود است. در کاربری های صنعتی شاید بتوان بارزترین ویژگی این اسید را, توان آن در حل کردن شیشه در خود برشمرد و از این جهت در صنعت شیشه سازی استفاده از آن بسیار مورد توجه قرار می گیرد. از این جهت هم همواره این اسید را در ظروف پلاستیکی نگه داری می کنند. 

تست خالص بودن:

در این آزمایش تا حد ممکن از ظروف پلاتینیوم استفاده می شود.

ماده غیرفرار:

20 گرم از هیدروفلوریک اسید در ظرف پلاتینی تبخیر می شود و به آرامی مشتعل می شود، وزن باقی مانده از ماده نباید بیشتر 0.001 گرم باشد.

سولفوریک اسید:

2 گرم از هیدروفلوریک اسید در حمام ؟ آب تبخیر می شود و باقی مانده با 10 سی سی آب  ترکیب و به این محلول چند قطره نیتریک اسید و مقداری محلول باریوم نیترات اضافه می شود.کدر شدن سریعا نباید اتفاق بیافتد و بعد از گذشت زمانی تقریبا ماید باید کمی کدر شود.

کلسیم:

5 گرم از هیدروفلوریک اسید بوسیله 50 سی سی آب رقیق می شود,  و سپس محلول امونیاک بصورت اضافی به روش محلول امونیوم اگزالات وارد ترکیب می شود در این مرحله کدر شدن نباید فوری اتفاق بیافتد.

منیزیم:

5 گرم از هیدروفلوریک اسید همراه با 50 سی سی از اب و محلول امونیاک تا جایی که مایع یک واکنش قلیایی داشته باشد رقیق میشود.در این هنگام اضافه شدن امونیوم فسفات انجام می شود،بعد از گذشت سه ساعت نباید رسوبی بوجود بیاید.

هیدروکلریک اسید:

2 گرم از هیدروفلوریک اسید با 50 سی سی از آب رقیق می شود و 2 سی سی محلول سرد و اشباع شده پتاسیم کلراید اضافه می گردد، افزودن 40 سی سی الکل 85 درصد نباید باعث کدری یا رسوب شود.

تعیین مقدار کمی:

2 گرم از هیدروفلوریک اسید بوسیله 50 سی سی آب و بوسیله محلول نرمال  پتاسیم هیدروکسید تیتراسیون می شود. از فنل فتالین بعنوان شناسگر استفاده می شود.

1 cc. of normal KOH – 0.020 gm. of HF, log. 30103

منابع:

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp