فرآیند انعقاد

/
فرآیند انعقاد  تصفیه شیمیایی عبارت است از افزودن برخی…

لخته سازی در تصفیه آب

/
لخته سازی (Flocculation ) همینطور که در شکل مشاهده می…

آزمایش جار

/
 آزمایش جار Jar test برای تعیین دوز شیمیایی مناسب، یا آزم…

رزین های تعویض یونی

/
رزین های تعویض یونی یک رزین تبادل یونی یک ماده‌ی پلیمری نامح…

تاریخچه شکل گیری تصفیه آب

/
تاریخچه شکل گیری تصفیه آب   تمدن های قدیمی همواره در مجاور…

مهار خوردگی فلزات

/
چگونه خوردگی فلزات را با مواد شیمیایی  مهار کنیم ؟ خوردگی اصط…

عوامل آلوده کننده آب ها

/
 آلودگی آب از نظر منشاء 1- آلودگی با منشاء زیست شناختی …

تصفیه آب بویلر

/
تصفیه آب بویلر مشکلات ناشی از مطلوب نبودن آب بوی…

فیلتراسیون

/
فیلتراسیون ( Filtration )در فرآیند تصفیه آب معمولی، فیلتراسیون …

پارامترهای محاسباتی در تصفیه آب

/
در دانش فناوری تصفیه آب، پارامترها و شاخص هایی وجود دارد که انج…