آزمایش سنجش خلوص پرکلریک اسید

/
پرکلریک اسید مایعی بی رنگ حاوی 20 درصد از HClO4 با نسبت وز…

سنجش خلوص آهک هیدراته

/
کلسیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی Ca(OH)2  و جرم مولکولی 74.11…

سنجش خلوص سدیم بی کربنات

/
بی کربنات سدیم یا سدیم بی کربنات جامدی کریستالی  و پودری با رنگ سفید است…

اسید فلوریدریک

/
اسید فلوئوریدریک چیست ؟ مایعی بی رنگ ویا تقریبا بی رنگ است که…

پتاسیم سولفات

/
پتاسیم سولفات ماده ای شیمیایی با فرمول K2SO4  می باشد این ما…

پتاسیم بی سولفات

/
سنجش خلوص پتاسیم بی سولفات فرمول شیمیایی : KHSO4 جرم…

پتاسیم پرمنگنات

/
پتاسیم پرمنگنات این ماده به صورت بلورهای درخشان بنفش مایل ب…

سدیم نیترات

/
سدیم نیترات فرمول شیمیایی: NaNO3 جرم مولی: 85.09 گرم ا…

سنجش خلوص بنزن

/
اگر مواد شیمیایی دارای ناخالصی هایی باشند بر روی نتایج به دست آمد…

آزمایش سنجش خلوص هیدروفلوریک اسید و پتاسیم کلراید

/
مایعی بی رنگ ویا تقریبا بی رنگ است که شامل 38 تا 40 درصد HF ا…