استون

استون فرمول شیمیایی: CH3)2CO) جرم مولکولی: 58.04gr/mol استون مایعی است شفاف، بی رنگ، بین 56 تا 57 درجه سانتیگراد میجوشد و چگالی مخصوص آن برابر با 0.797 است. تست های سنجش خلوص تست باقی مانده تبخیر در…

آزمایش سنجش خلوص پرکلریک اسید

پرکلریک اسید مایعی بی رنگ حاوی 20 درصد از HClO4 با نسبت وزن به حجم (وزن مخصوص) 1.12  و جرم مولکولی  g/mol100.49 است . این ترکیب درواقع یک اکسید اسیدی از عنصر کلر (Cl) است که قابلیت قابل توجهی در میزان انحلال در آب دارد و با انحلال آن, تشکیل یک …

سنجش خلوص آهک هیدراته

کلسیم هیدروکسید با فرمول شیمیایی Ca(OH)2  و جرم مولکولی 74.11 پودری سفید رنگ است که با نام آهک هیدراته نیز شناخته می شود. این ماده با داشتن pH ای حدود 12 نوعی باز قوی به حساب می آید که کار کردن با آن نیز نیازمند رعایت کردن نکات ایمنی است. …

سنجش خلوص سدیم بی کربنات

بی کربنات سدیم یا سدیم بی کربنات جامدی کریستالی  و پودری با رنگ سفید است که در آب دارای انحلال پذیری می باشد اما در الکل ها قابل حل نیست. محلول آبی این ماده در حضور شناساگر لیتموس حالت بازی به خود می گیرد. سنجش خلوص سولفات ها: …

اسید فلوریدریک

اسید فلوئوریدریک چیست ؟ مایعی بی رنگ ویا تقریبا بی رنگ است که شامل 38 تا 40 درصد HF است.در هوا بصورت دود است. در کاربری های صنعتی شاید بتوان بارزترین ویژگی این اسید را, توان آن در حل کردن شیشه در خود برشمرد و از این جهت در صنعت شیشه سازی استفاده…

پتاسیم سولفات

پتاسیم سولفات ماده ای شیمیایی با فرمول K2SO4  می باشد این ماده با جرم مولکولی 174.36 g/mol کاربرد های فراوانی در صنایع گوناگون از جمله صنایع غذایی و دارویی دارد. همچنین این ماده به دلیل داشتن  همزمان دو عنصر مهم گوگرد (S) و پتاسیم (K) از جا…

پتاسیم بی سولفات

سنجش خلوص پتاسیم بی سولفات فرمول شیمیایی : KHSO4 جرم مولی : 136.21 خواص : کریستال های بدون رنگ که در دو قسمت آب قابل حل است و محلول آبی آن نسبت به کاغد لیتموس خاصیت اسیدی از خود نشان می دهد . این ماده عموما از حرا…

پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم پرمنگنات این ماده به صورت بلورهای درخشان بنفش مایل به سیاه است. در 16 قسمت از آب سرد و در 3 قسمت از آب جوش قابل حل است. محلول 1:1000  این ماده در آب  بر روی کاغذ لیتموس اثری نخواهد گذاشت. تست های سنجش خلوص سولفات ها …

سدیم نیترات

سدیم نیترات فرمول شیمیایی: NaNO3 جرم مولی: 85.09 گرم این ماده به صورت کریستال های شفاف بدون رنگ است که در 1.2 قسمت از آب و 50 قسمت از الکل حل می شود. محلول آبی آن نیز نسبت به کاغذ لیتموس خنثی است. این محصول موجود نیست.  …

سنجش خلوص بنزن

اگر مواد شیمیایی دارای ناخالصی هایی باشند بر روی نتایج به دست آمده و بازدهی آن می تواند تاثیر مستقیمی بگذارد. تهیه ی مواد شیمیایی از بهترین برند ها با خلوص بیشتر یکی از مواردی است که باید به آن توجه ویژه ای نمود. بنزن مایعی بدون رن…