نشانه های کمبود روی در گیاهان

روی در گیاهان مختلف:اولین بار در سال 1870 تاثیر مثبت روی بر روی رشد گیاهان توسط رائولین کشف شد و پس از آن در سال های 1908 استفاده از نمک های روی مورد بررسی قرار گرفت اما تا اوایل دهه 1930 دانشمندان به طور کامل متوجه شدند که روی برای رشد گیاه…

اثر سولفات روی روی بدن

سولفات روی چگونه عمل میکند؟ روی برای انجام عملکردهای حیاتی بدن عنصری ضروری و مهم است و بدن خود میتواند روی موجود در بدن را تنظیم کند و مقدار آن را ثابت نگه دارد.روی بدن از طریق روی سولفات وارد بدن میشود و وارد جریان خون میشود و در …

بازار جهانی سولفات روی

بازار جهانی سولفات روی : سولفات روی یک ترکیب معدنی شناخته شده با فرمول ZnSO4 است. این جامد بی رنگ، بی بو و جامد بلوری است. از لحاظ تاریخی، آن را به عنوان زاج سفید(vitriol )  شناخته شده است.این محلول به راحتی در آب یا محلول آبی اش محلول است، …