تصفیه آب بویلر

تصفیه آب بویلر مشکلات ناشی از مطلوب نبودن آب بویلر  1)مشکل رسوب گرفتگی (سارویه ونشست در جوش آور ها) 2) پدیده های حمل ،کف،و غلیان در جوش آورها 3)شکنندگی قلیایی 4)مشکل خوردگی  مشکل رسوب گرفتگی (سا…

فیلتراسیون

فیلتراسیون ( Filtration )در فرآیند تصفیه آب معمولی، فیلتراسیون معمولا به دنبال انعقاد، لخته سازی، و رسوب گذاری می آید(شکل زیر را ببینید). در حال حاضر، فیلتراسیون در سیستم های آب کوچک همیشه استفاده نمی شود. با این حال، الزامات قانونی اخیر تحت …

پارامترهای محاسباتی در تصفیه آب

در دانش فناوری تصفیه آب، پارامترها و شاخص هایی وجود دارد که انجام محاسبات مربوط به آب و تصفیه آب به وسیله این پارامترها انجام می شود. 1-کل مواد جامد (TS) Total Solids کل مواد جامد (TS) مجموع همه مواد جامد حل شده(محلول) (TDS) و مواد جامد نا…

مراحل کلی تصفیه آب

 مراحل تصفیه آب: تصفیه شیمیایی عبارت است از افزودن برخی مواد شیمیایی خاص برای حذف مواد کلوییدی و ذرات  موجود در آب و فاضلاب . به صورت کلی برای تصفیه آب شهری (یا صنعتی) و استفاده از آن مراحلی انجام می شود که عبارتند از : فیلتراسیون …