سنجش خلوص استون

سنجش خلوص استون
  • فرمول شیمیایی: CH3)2CO)
  • جرم مولکولی: 58.04gr/mol

استون مایعی است شفاف، بی رنگ، بین 56 تا 57 درجه سانتیگراد میجوشد و چگالی مخصوص آن برابر با 0.797 است.

تست های سنجش خلوص

تست باقی مانده تبخیر

در طی عمل تبخیر 25cc استون، هیچ باقی مانده قابل وزنی نباید در ته ظرف به جا بماند.

اسیدها

استون نباید رنگ کاغذ آبی لیتموس را به قرمز تغییر دهد.

حلالیت در آب

استون خالص باید با مقدار مساوی از آب قابل امتزاج باشد و محلول حاصل از این امتزاج باید مایعی شفاف باشد.

آلدهیدها

10cc استون و 5cc محلول نیترات نقره آمونیوم را باهم مخلوط کنید و به مدت 15 دقیقه در یک حمام بخار حرارت دهید. در طی این عمل مخلوط نباید به رنگ قهوه ای در بیاید. اگر محلول به رنگ قهوه ای درآمد، به این معنی است که ناخالصی از جنس آلدهید در استون وجود دارد.

مواد قابل اکسید شدن توسط پرمنگنات

به 10cc استون یک قطره از محلول 1:1000 پتاسیم پرمنگنات اضافه کنید و محلول را به دمای ثابت 15°C برسانید. رنگ صورتی   تا 15 دقیقه نباید به طور کامل ناپدید شود.

آب

استون و بنزین نفت (دارای نقطه جوش بین 40 تا 70 درجه سانتیگراد) را در حجم های مساوی باهم مخلوط کنید. در صورت خالص بودن استون، در مخلوط دو لایه به وجود نخواهند آمد.

منبع

 Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صنایع شیمیایی تهران
ارسال با a WhatsApp