جستجو:

Jar test

برای تعیین دوز شیمیایی مناسب، یا آزمایش جار ( Jar test ) انجام می شود یا آزمایش انعقاد ( Coagulation test ). آزمایش های جار( به طور گسترده ای طی سالهای زیادی برای صنعت تصفیه آب استفاده شده) شبیه سازی کامل فرآیندهای انعقاد و لخته سازی برای مشخص کردن دوز های شیمیایی بهینه است. توجه کردن به این نکته مهم است که آزمایش جار فقط تلاشی برای بدست آوردن یک تقریب همه گیر از دوز شیمیایی مناسب برای فرآیند تصفیه است. شرایط آزمایش برای نشان دادن یک عملیات نرمال در یک مرکز تصفیه شیمیایی قبلا تعیین شده است.
این آزمون می تواند استفاده شود برای :

1. انتخاب موثرترین ماده شیمیایی
2. انتخاب دوز بهینه
3. تعیین ارزش کمک لخته ساز و دوز مناسب

 روش آزمایش کردن مستلزم یک سری از نمونه هایی است که درظرف های آزمایشگاهی آزمایش جار قرار داده شوند( شکل (2) را ببینید) و در ppm 100 مخلوط شوند. مقادیر مختلف از فرآیندهای شیمیایی یا مقادیر مشخص شده ای از چندین لخته ساز افزوده می شوند ( ظرف نمونه/ v 1 ). مخلوط شدن به مدت 1 دقیقه ادامه می یابد. سپس مخلوط تا r/min 30 (دقیقه/ دور 30 ) برای رسیدنبه حرکت ملایم، آهسته می شود، و توده اجازه پیدا می کند تا ته نشین شود. دوره‌ی لخته سازی و فرآیند ته نشینی به دقت برای تعیین دوام توده، توانایی ته نشینی، و شفافیت مایع رویی ( آبی که بالای توده‌ی ته نشین شده باقی می ماند) مشاهده می شود.
علاوه بر این، مایع رویی می تواند برای تعیین کارایی افزودنی شیمایی برای حذف کلی جامدهای معلق، اکسیژن بیوشیمیایی مورد تقاضا، و فسفر آزمایش شود. تجهیزات مورد نیاز برای آزمایش جار شامل یک مخلوط کن 6 نمونه ای ( 6 جایگاه نمونه دارد) با سرعت پدال متغیر ( شکل (2) )، 6 شیشه دهان باز که 2 قسمت شده اند، یک تایمر فاصله دار، و ظروف شیشه ای مناسب درجه بندی شده، پیپت ها.

 


روش آزمایش جار (Jar Testing Procedure)
روش آزمایش جار به این شرح است:
1. حجم مناسبی از نمونه آب را در هر یک از شیشه ها ( جار ها) قرار دهید(بسته به اندازه تجهیزات مورد استفاده، نمونه ها ممکن است از ml 1000 تا 250 استفاده شود). مخلوط کردن را شروع کنید و آنرا روی r/min 100 (دور در دقیقه) تنظیم کنید.
2. مقادیر انتخاب شده‌ی قبلی مواد شیمیایی ارزیابی شده را اضافه کنید.( آزمایش های اولیه ممکن است تغییرات گسترده ای در حجم مواد شیمیایی مورد استفاده برای تعیین محدوده تقریبی دهد. سپس این آزمایش در آزمایش های بعدی محدود می شود.)
3. ادامه دادن مخلوط کردن برای 1 دقیقه
4. کاهش سرعت مخلوط به یک حرکت ملایم ( r/min 30 دور بر دقیقه) و به مدت 20 دقیقه ادامه دادن مخلوط شدن. دوباره، زمان و سرعت مخلوط ممکن است به فراخور امکانات تغییر کند.
نکته: در طول این زمان، تشکیل توده مشاهده می شود – چگونه به خوبی توده ها با هم در طول مخلوط شدن (دوام توده) نگه داشته می شوند.
5. مخلوط کن را خاموش کنید و اجازه دهید برای 20 – 30 دقیقه ته نشین شوند. ویژگی های ته نشین شدن، شفافیت مایع بالایی رسوب، قابلیت ته نشینی جامدها، لخته سازی جامدها، قابلیت فشرده شدن جامدها را مشاهده کنید.
6. آزمون های فسفات را برای تعیین حذفیات انجام دهید.
7. دوز مناسبی که بهترین تصفیه را بر اساس مشاهدات بالا در طول تجزیه و تحلیل ارائه شده را انتخاب کنید.
نکته: بعد از محدوده های و انتخاب های شیمیایی اولیه که تکمیل شده اند، آزمایش را برای بهینه سازی عملکرد با بکارگیری محدوده کوچکتر از دوز ها تکرار کنید.