سنجش خلوص باریم هیدروکسید

/
باریم هیدروکسید با فرمول شیمیایی  Ba(OH)2+8H2O و وزن مو…

سنجش خلوص آرسنیک تری اکسید

/
آرسنیک تری اکسید  شکل ظاهری: این ماده به صورت سفید…

سنجش خلوص آمونیوم استات

/
سنجش خلوص آمونیوم استات: آمونیوم استات دارای فرمول مولکولی …

سنجش خلوص کادمیوم و پتاسیم یدید

/
کادمیوم و پتاسیم یدید با فرمول شیمیایی CdI3K دارای وزن …

سنجش خلوص باریم استات

/
باریم استات با فرمول شیمیایی Ba (C2H3O2)2 به صورت پودری…

سنجش خلوص ید

/
ید به صورت خاکستری تیره می باشد و انحلال پذیری بالایی در…

سنجش خلوص آب مقطر

/
سنجش خلوص آب مقطر آبی که در آزمایشگاه ها برای انجام واکنش های گوناگ…

سنجش خلوص پلاتینیوم کلرید

/
پلاتینیوم کلرید ماده ای شیمیایی با فرمول شیمیایی H2PtCl6 م…

اکسید روی

/
روی اکسید پودری و به صورت سفید رنگ می باشد. این ماده&n…

استون

/
استون فرمول شیمیایی: CH3)2CO) جرم مولکولی: 58.04gr/mo…