جستجو:

پلی الکترولیت (پلی اکریل امید) 

فروش پلی الکترولیت

شرکت مبتکران شیمی پلی الکترولیت را با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت به مشتریان ارائه می کند برای اگاهی از قیمت پلی الکترولیت با شماره 021-77641217تماس بگیرید یا به 09198991006 تلگرام بزنید.

 

انعقاد  عبارت است از ناپایدارسازی کلوئیدها (ذرات)با افزودن مواد منعقد کننده که بار منفی کلوئبد ها را خنثی می کند این این مواد شامل نمکهای با بار +3 مثبت زیاد و کم محلول در آب (Fe3+ و 3+Al)  می باشند.  انعقاد اساسا یک فرایند شیمیایی است.چرا که به کمک مواد شیمیایی صورت می گیرد. برای ایجاد پدیده انعقاد، ماده یا مواد منعقدکننده به طور یکنواخت به آب ریخته شده و در زمان کوتاه با کمک همزن با دور بالا در آب مخلوط می شوند. به این عمل اختالط سریع گفته می شود.

مواد منعقد کننده برخی نمکهای آهن و آلومینیوم به همراه ترکیبات پلی الکترولیت (کمک منعقد کننده) هستند. که معمولا در آب بر اثر هیدرولیز بصورت یونی و یا هیدروکسید باردار می باشند. افزایش مواد منعقد کننده بار منفی ذرات معلق را خنثی می کند و باعث درشت تر شدن آنها می شوند.

(مواد کمک منعقد کننده)پلی الکترولیت 

یک سری مواد شیمیایی هستند که به همراه مواد منعقد کننده استفاده می شوند و کارآیی مواد منعقد کننده را برای فرآیند انعقاد افزایش می دهند. به این مواد کمک منعقد کننده میگویند از جمله این مواد ترکیبات  پلی الکترولیت ها هستند این مواد ترکیبات پلیمری بر پایه پلی آکریل آمید، با وزن ملکولی نسبتاً باال و محلول در آب هستند که با غلظت بسیار کم باعث افزایش سرعت ته نشینی کلوئیدها و رنگ بری در فرآیند تصفیه آب می شوند کاتیون یا آنیون متصل به پیکره شیمیایی پلی الکترولیت ( پلی آکریل آمید) تعیین کننده نوع پلی الکترولیت می باشد که بر این اساس سه دسته با بارهای مثبت، منفی و بدون بار شناخته می شود پلی الکترولیت ها  گریدهای مختلفی دارند که که هرکدام ویژگی های منحصربه فردی دارند ازجمله در وزن مولکولی متفاوت اند .

انیونی : پس از حل شدن در اب بار منفی تولید می کند که این سبب انعقاد ذرات کلوئیدی با بار مثبت می شود.

کاتیونی :پس از حل شدن در اب بار مثبت تولید می کند که باعث لخته شدن ذرات بابار منفیمی شود.

بدون بار :پس از حل شدن  بدن بار است وبرای انعقاذ ذرات بدون بار مناسب است 

 

کاربرد پلی الکترولیت

پلی الکترولیت به عنوان کمک منعقد کننده در صنعت تصفیه اب و پساب استفاده می شود.و برای جداسازی جامدات و ترکیبات آلی در سیستم های حرارتی استفاده می شود.از پلی الکترولیت در صنایع پتروشیمی برای حذف رنگ،مواد جامد معلق و کلوئیدی استفاده می شود.در صنعت کشاورزی برای افزایش جذب آب و در صنعت فولاد برای جداسازی روغن و گریس و اکسیدهای هاینامحلول استفاده می شود.  

 جهت خرید پلی الکترولیت با مشاوران موسسه مبتکران شیمی در ارتباط باشید . 

 

پلی الکترولیت

 

 

image