جستجو:

اسید فسفریک:

اسید فسفریک  H3PO4 با فرمول شیمیایی ،یک فسفر بی رنگ و بی بو است که حاوی اسید معدنی است و بیشترین تولید اسید در جهان مربوط به این ماده است.اسید فسفریک به عنوان یک ماده شیمیایی مهم صنعتی، که اساس همه ترکیباتفسفر در صنعت است. از دهه 1970، فرآیند وت به طور گسترده ای برای تولید فسفریک اسید مورد استفاده قرار گرفته است، که براساس حمله مقدار زیادی از اسید های غلیظ شده در سنگ معدن آپاتیت در دمای خاص است.

اسید سولفوریکی شايع ترين اسيدی است که از پروتئين خام ایجاد می شود و در فرایند وت بکار می رود. از طريق فیلتراسیون از فسفریک اسید جدا مي شود. از سنگ فسفات عمدتا در تولید اسید فسفریک و اسید سوپر فسفریک در ایالات متحده استفاده می شود. این محصولات میانی عمدتا در تولید کود استفاده می شود.

                                                  

 

 

عنصر فسفر دارای مواد مغذی محدود کننده رشد است که تقریبا در همه موجوداتزنده مورد نیاز است و ترکیبات مختلف فسفریک نقش مهمی را در صنایعکشاورزی، صنعتی، پزشکی، تولید مواد غذایی و پروسه های زیست محیطی ایفا می کنند.در دهه گذشته، تولید اسید فسفریک به طور چشمگیری افزایش یافته است. اینخانواده یکی از قویترین کاتالیزورهای آلی بوده است. نسل های جدید اسیدفسفریک، اسید کایرال برای کاتالیزوری طیف گسترده ای، در دسترس هستند.کاربرد های اسید فسفریک:

پزشکی:

       هر زمان که سیستم در معرض آلودگی بیماری های حاد، اضطراب، غم و اندوه، از دست دادن مایعات حیاتی قرار گرفته است، از            این ماده باید استفاده کرد. در درمان پروزیس، نفخ، اسهال، دیابت و التهاب پروستال ها از این ماده استفاده می شود.

        به عنوان تسکین دهنده بعد از قطع عضو، در خونریزی های شدید ودر کاهش درد سرطان استفاده می شود.

کشاورزی:

استفاده اولیه از اسید فسفریک در کود است. کود برای تغذیه گیاهان از مواد مغذیاستفاده می کند که مواد مغذی اصلی شامل نیتروژن، پتاسیم و فسفر است. ازانواع دیگر مواد مغذی می توان به آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و گوگرد است.

تصفیه آب:

در صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع عمومی که خروجی آنهاتصفیه آب با خلوص بالا است (مصرف اکسیژن بیولوژیکی)، برای کاهش زیستشناسی آب، باکتری هایی در این روش استفاده می شوند. برای کارکرد صحیح،نیاز به مواد مغذی مانند فسفر دارند. در صورت عدم وجود هر یک از این شرایط، محصولات زیر می تواند به عنوان یکمنبع فسفر (به تنهایی یا در ترکیب) مورد استفاده قرار گیرد:اسید فسفریک خالص، مونوم آمونیوم فسفات،دی آمونیوم فسفات و مونو آمونیوم فسفات

صنایع غذایی:

اسید فسفریک یک مکمل خوراکی معمولی دارای کاهش تراکم معدنی استخواناست. در غذاها و نوشیدنی ها استفاده می شود. منبع اصلی اسید فسفریکسودا (آب گاز دار) است. علت طعم تیز این نوشیدنی ها بخاطر حضور اسیدفسفریک است.اسید فسفریک بسیار رقیق شده همراه با حرارت متوسط ​​در زیر 90 درجهسانتیگرادباعث هیدرولیز جزئی و یا هضم پلی ساکارید از منابع مختلف فیتوبیوماس را امکان پذیر می کند و در این صنایع بسیار سودمند است.