جستجو:

نونیل فنول اتوکسیلات یک سورفکتانت غیریونی  میباشد و چون کشش سطحی را کاهش میدهد که به طور گسترده در صنایع مختلف شوینده و تمیز کننده استفاده و کاربرد دارد این ماده به صورت صابون مول 10  ، صابون مول 30 ، صابون مول 20 موجود است و خرید فروش می گردد. برای اطلاع از قیمت ها با ما در ارتباط باشید.
از NPE ها به طور معمول در مواد شوینده خانگی استفاده میشود.
نام گذاری نونیل فنول اتوکسیله بر اساس تعداد گاز اتیلن اکساید اضافه شده به آن خوانده میشود:
مانند: NPEs5,NPEs6,NPEs9,NPEs10  که مایعاتی ویسکوز میباشند ، NPEs12,NPEs15در دمای اتاق مایعاتی با ویسکوز بالا هستند و گریدهای بالاتر جامدهای مومی شکل و سفید رنگ میباشند.

ادامه مطلب...