جستجو:

اتر ها ترکیباتی دارای گروه R–O–R′ می باشند. در این مقاله به راه هایی برای شناسایی ناخالصی های موجود در اتیل اتر که یکی ازمهمترین  اتر های شناخته شده است و سنجش خلوص آن بیشتر می پردازیم

ادامه مطلب...

آمونیوم مولیبدات ترکیبی با فرمول شیمیایی (NH4)6Mo7O24 می باشد. نوع هیدراته ی رایج آن اغلب4 مولکول آب جذب می نماید و دارای جرم مولکولی 1236.43 است. این ماده بی رنگ است و به راحتی در آب حل می گردد. در صورت حرارت دادن این ماده، آب و آمونیوم آن آزاد می گردد و مولیبدات بدون آب به دست می آید.

ادامه مطلب...

باریم هیدروکسید با فرمول شیمیایی  Ba(OH)2+8H2O و وزن مولکولی 315.54g/mol  به صورت کریستال های سفید رنگ موجود می باشد . این ماده انحلال پذیری بالایی در آب دارد به صورتی که مقدار کمی از آن در 3 پارت از آب داغ و 20 پارت از آب سرد قابل حل است. محلول این ماده خاصیت بازی دارد و رنگ کاغذ لیتموس را به آبی تغییر می دهد. برای سنجش خلوص این ماده  از ناخالصی هایی مانند کلرید ها، سولفید ها، فلزات سنگین و... تست های شناسایی زیر را انجام می دهند:

ادامه مطلب...