جستجو:

سدیم نیترات

فرمول شیمیایی: NaNO3

جرم مولی: 85.09 گرم

این ماده به صورت کریستال های شفاف بدون رنگ است که در 1.2 قسمت از آب و 50 قسمت از الکل حل می شود. محلول آبی آن نیز نسبت به کاغذ لیتموس خنثی است.

 تست های سنجش خلوص

 

سولفات ها

اگر 3 گرم از سدیم نیترات را در 60 سی سی آب حل کرده و پس از آن 0.5 سی سی هیدروکلریک اسید و سپس محلول باریم کلرید به آن افزوده شود. در محلول حاصل پس از 12 ساعت نباید هیچگونه رسوبی ایجاد شود.

 

کلرایدها

محلولی حاوی 1 گرم از نیترات سدیم و 20 سی سی آب که با چند قطره از نیتریک اسید رقیق شده است، هنگامی که به آن محلول نقره نیترات اضافه می شود نباید کدر شود.

 

کلرات ها و پرکلرات ها

1 گرم از سدیم نیترات را به آرامی سوزانده و باقی مانده را در 20 سی سی آب حل کنید. حال به محلول یک قطره نیتریک اسید اضافه کنید. محلول حاصل نباید در پی اضافه شدن محلول نقره نیترات به آن کدر شود.

 

کلسیم و فلزات سنگین

الف: محلولی حاصل از اختلاط 3 گرم سدیم نیترات و 50 سی سی از آب تهیه کنید، هنگامی که به آن محلول آبی هیدروژن سولفید بیفزایید نباید هیچگونه تغییری در آن بوجود آید.

ب: محلولی از 3 گرم سدیم نیترات و 50 سی سی آب درست کنید. اگر به آن محلول های آب آمونیاک، آمونیوم اگزالات و آمونیوم سولفید بیفزایید ، هیچگونه تغییری نباید مشاهده شود.

 

آهن

20 سی سی از محلول 1 به 20 نیترات سدیم در آب را توسط 1 سی سی هیدروکلریک اسید اسیدی کنید. اگر به آن محلول پتاسیم سولفوسیانید اضافه شود نباید قرمز شود.

 

نیتریت ها

محلولی از 1 گرم سدیم نیترات و 20 سی سی آب تهیه کرده و به آن 1 سی سی سولفوریک اسید رقیق و 1 سی سی محلول 1 به 20 از متافنیلن دی آمین هیدروکلرید بیفزایید. رنگ زرد و یا زرد مایل به قهوه ای نباید بوجود آید.

 

یدات ها و نیتریت ها

به 5 سی سی از محلول آبی 1 به 20 سدیم نیترات، 3 یا 4 قطره از سولفوریک اسید رقیق و یدید روی نشاسته اضافه کنید. رنگ آبی نباید فورا تشکیل شود.

 

پتاسیم

الف: رنگ شعله نیترات سدیم هنگامیکه از داخل شیشه کبالتی مشاهده شود باید زرد خالص بدون بنفش باشد و یا حداکثر برای یک لحظه بنفش باشد.

ب:  3 گرم از سدیم نیترات را به کمک حرارت در 6 سی سی آب حل کنید و به 3 سی سی از محلول فیلتر شده، 1 یا دو قطره از محلول کبالت و سدیم نیتریت در استیک اسید بیفزایید. مایع حاصل نباید کدر شود و اگر به مدت 2 ساعت در دمای 50 درجه سانتی گراد بماند، نباید رسوب زردی ایجاد شود.

سدیم نیترات 

منبع

Merck, Emanuel. Chemical reagents, their purity and tests. Van Nostrand, 1914