جستجو:

محصول فوق مانند سایر مواد شیمیایی دیگر می تواند حاوی ناخالصی هایی شامل باریم سولفات، کلسیم سولفات، آرسنیک سولفید و مواد غیر فرار باشد. این ناخالصی ها می توانند اثرات نامطلوبی بر روی نتایج به دست آمده داشته باشند و لازم است تا در آزمایشگاه های کنترل کیفیت از نظر میزان خلوص آرسنیک تری اکسید مورد سنجش قرار بگیرد.

ادامه مطلب...

باریم هیدروکسید با فرمول شیمیایی  Ba(OH)2+8H2O و وزن مولکولی 315.54g/mol  به صورت کریستال های سفید رنگ موجود می باشد . این ماده انحلال پذیری بالایی در آب دارد به صورتی که مقدار کمی از آن در 3 پارت از آب داغ و 20 پارت از آب سرد قابل حل است. محلول این ماده خاصیت بازی دارد و رنگ کاغذ لیتموس را به آبی تغییر می دهد. برای سنجش خلوص این ماده  از ناخالصی هایی مانند کلرید ها، سولفید ها، فلزات سنگین و... تست های شناسایی زیر را انجام می دهند:

ادامه مطلب...

این ماده پودری و به صورت زرد کم رنگ می باشد. روی اکسید در آب حل نمی گردد اما می توان آن را در اسید استیک رقیق و یا اسید های معدنی حل نمود. فرمول شیمیایی این ترکیب به صورت ZnO است و جرم مولکولی آن 81.4g/mol می باشد خلوص مواد شیمیایی مورد استفاده را می توان با تکنیک های شیمیایی ساده مورد بررسی قرار داد. اکسید روی نیز مانند سایر مواد شیمیایی می تواند دارای ناخالصی هایی مانند آرسنیک ، سولفات ها ، کلرید ها و... باشد در ادامه به بررسی روش هایی برای یافتن ناخالصی های موجود در ترکیب فوق می پردازیم.

ادامه مطلب...

آمونیوم اگزالات با فرمول شیمیایی  NH4)2C2O4+H2O) به صورت کریستال های سفید رنگ و محلول در آب می باشد. به طوری که 25 پارت از این ماده به راحتی در آب سرد حل می گردد. با بررسی pH محلول این ماده با کمک کاغذ لیتموس می توان به خنثی بودن این محلول پی برد.

ادامه مطلب...