جستجو:

کادمیوم و پتاسیم یدید با فرمول شیمیایی CdI3K دارای وزن مولکولی 532.23 g/mol است. ترکیب فوق به صورت پودری سفید رنگ می باشد که به راحتی در آب و الکل حل می گردد. این ماده در صورتی که به مدت طولانی ای نگهداری شود به زرد کم رنگ تغییر حالت خواهد داد. محصول فوق می تواند حاوی ناخالصی هایی از جمله فلزات خارجی، فسفات ها و ... باشد. برای آگاهی از خلوص این ماده تست های شناسایی ناخالصی های زیر را انجام می دهند و سنجش خلوص آن را مورد بررسی قرار می دهند:

ادامه مطلب...

سنجش خلوص پتاسیم بی سولفات

فرمول شیمیایی : KHSO4

جرم مولی : 136.21

خواص : کریستال های بدون رنگ که در دو قسمت آب قابل حل است و محلول آبی آن نسبت به کاغد لیتموس خاصیت اسیدی از خود نشان می دهد .

ادامه مطلب...

پلاتینیوم کلرید ماده ای شیمیایی با فرمول شیمیایی H2PtCl6 می باشد و به صورت کریستال هایی به رنگ قرمز-قهوه ای موجود باشد. این ماده بسیار هیگروسکوپیک است و در آب،اتانول و اتر حل می شود و محلولی زرد رنگ تشکیل می دهد. محلول این ترکیب اسیدی می باشد و هنگام استفاده از آن باید نکات ایمنی را رعایت نمود.

ادامه مطلب...

باریم استات با فرمول شیمیایی Ba (C2H3O2)2 به صورت پودری و سفید رنگ با جرم مولکولی 276.46g/mol  می باشد . انحلال پذیری آن در آب بیشتر از الکل است به گونه ای که در 2 پارت از آب و 100 پارت از الکل حل می شود. این ماده ممکن است حاوی ناخالصی هایی مانند کلرید، کلسیم، نیترات و... باشد.

ادامه مطلب...