جستجو:

آمونیوم اگزالات با فرمول شیمیایی  NH4)2C2O4+H2O) به صورت کریستال های سفید رنگ و محلول در آب می باشد. به طوری که 25 پارت از این ماده به راحتی در آب سرد حل می گردد. با بررسی pH محلول این ماده با کمک کاغذ لیتموس می توان به خنثی بودن این محلول پی برد.

ادامه مطلب...

منگنز کلرید ماده ای شیمیایی به رنگ قرمز می باشد این ماده به راحتی و با نسبت 1 به 1 در آب حل می گردد و در الکل نیز انحلال پذیری خوبی دارد.

مواد شیمیایی ممکن است حاوی ناخالصی هایی باشند که بر روی نتایج آزمایشگاهی تاثیر مستقیمی بگذارد.منگنز کلرید نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و ممکن است حاوی ناخالصی هایی از قبیل سولفات ها، کلسیم، روی، آهن و... باشد.

ادامه مطلب...

پتاسیم سولفات ماده ای شیمیایی با فرمول K2SO4  می باشد این ماده با جرم مولکولی 174.36 g/mol کاربرد های فراوانی در صنایع گوناگون از جمله صنایع غذایی و دارویی دارد. همچنین این ماده به دلیل داشتن  همزمان دو عنصر مهم گوگرد (S) و پتاسیم (K) از جایگاه ویژه ای در صنایع کشاورزی به عنوان کود شیمیایی برخوردار است.

ادامه مطلب...

سدیم نیترات

فرمول شیمیایی: NaNO3

جرم مولی: 85.09 گرم

این ماده به صورت کریستال های شفاف بدون رنگ است که در 1.2 قسمت از آب و 50 قسمت از الکل حل می شود. محلول آبی آن نیز نسبت به کاغذ لیتموس خنثی است.

ادامه مطلب...