جستجو:

مراحل کلی تصفیه آب

 مراحل تصفیه آب  

منابع آب  قابل استفاده  برای انسان در سطح جهان  شامل آب های زیرزمینی و آبهای سطحی است. آبهای سطحی شامل آب باران و آب رودخانه ها ست.

 از آب رودخانه ها و دریاچه ها برای اهداف صنعتی و همچنین آب اشامیدنی شهری استفاده می شود. منابع آب آشامیدنی ممکن است حاوی آلاینده ها و ناخالصی هایی باشد،این الاینده ها ممکن است موجب بیماری در انسان ویا در فرایند های صنعتی اختلال ایجاد کتد، که نیاز به تصفیه مناسب برای حذف این الاینده ها را اشکار می سازد.

.فرایند تصفیه آب ممکن است در مکان های مختلف براساس موقعیت جغرافیایی کمی متفاوت باشد اما اساس و پایه این فرایند یکسان است. در این مقاله سعی شده است مراحل تصفیه آب به صورت مختصر توضیح داده شود.  برای تصفیه آب های سطحی پس از انتقال آب به محل تصفیه خانه ،فرآیند تصفیه فیزیکی  مقدماتی شامل (آشغال گیری و خذف ترکیبات زائد ) صورت می گیرد.

  انعقاد ( Coagulation) و 

/لخته گذاری (Flocculation )

• شامل افزودن مواد منعقد کننده به همراه مواد کمک منعقد کننده ای مثل پلی ااکترولیت  به آب و انتقال سریع آن به واحد  اختلاط سریع (مواد منعقد کننده با آب به مدت 20 دقیقه تحت همزدن سریع مخلوط می شوند)

انعقاد و لخته گذاری اغلب اولین مرحله در تصفیه آب است ،مواد شیمیایی با بار مثبت به آب  اضافه می شود. 

تصفیه شیمیایی عبارت است از افزودن برخی مواد شیمیایی خاص برای حذف مواد کلوییدی و ذرات  موجود در آب و فاضلاب .

انعقاد ( Coagulation) به معنی مجتمع کردن ذرات ریز ،منظور از انعقاد، ناپایدار سازی کلوئید ها (ذرات) با افزودن مواد منعقد کننده که بار منفی  کلوئید ها را خنثی می کند.این مواد شامل نمکهای با چگالی بار (مثبت)  زیاد و کم محلول در آب مثل یونهای ( Al3+,Fe 3+) می باشد.لخته گذاری (Flocculation) به معنی تشکیل توده ذرات، عبارت است از تجمع ذرات ناپایدار شده به صورت  ذرات درشت که لخته (floc ) نامیده می شود و می توان آنها را با فرایند های ته نشینی و فیلتراسیون از آب جدا کرد. 

انعقاد یک فرایند شیمیایی است در حالیکه لخته گذاری یک فرایند فیزیکی است.در تصفیه آب انعقاد سازی و لخته گذاری معادل هم به کار می روند ودر مجموع به فرایندی گفته می شوند که به کمک یک سری مواد شیمیایی ذرات معلق آب درشتتر شده و رسوب می کنند.

در طی انعقاد آلومینیوم سولفات (آلوم)و یا پلیمرهای آلومینیوم به آب تصفیه نشده اضافه می شود زمانیکه با آب مخلوط شد این باعث می شود ذرات  کوچک (کلوییدی ) در آب بهم بچسبند و منعقد شوند.در ادامه گروههای ذرات، بهم چسبیده تا ذرات بزگتر تشکیل شود که به آنها (floc ) در اینصورت راحتتر و سریعتر ته نشین می شوند در این صورت ،جداسازی و فیلتر کردن آنها راحتتر انجام می شود. 

(sedientation)ته نشینی 

• شامل انتقال مخلوط به حوضچه ته نشینی (آب محتوی مواد منعقد کننده در این استخرها به مدت 2 الی 4 ساعت بدون بهم زدن باقی می ماند و لجن تشکیل می شود)

بعد از مرحله انعقاد آب وارد حوضچه های ته نشینی  میشود  تا ذراتی که در مرحله قبل به هم متصل شده اند و بزرگ شده اند(فلوک ها)  به آرامی براساس وزن خود ته نشین شوند. در حوضچه های ته نشینی آب هم زده نمی شود تا ذرات درشت فرصت ته نشینی داشته باشند.فلوک هایی که در حوضچه ته نشین میشوند لجن نامیده می شوند. 

(filtration)فیلتراسیون

• شامل انتقال آب سرریز شده از حوضچه های ته نشینی به سمت سالن فیلتراسیون وعبور دادن آب از روی فیلتر های ثقلی ذرات  ریز سیلیس (حذف کامل ذرات معلق و نیز مواد منعقد کننده افزوده شده)

بعد از ته نشینی فلوک ها (ذرات بزرگ شده توسط منعقد کننده ها) ،آب شفاف روی لجن از روی  فیلترهای  تعبیه شده در مسیر آب عبور داده می شود .فیلتر ها انواع مختلفی دارند. فیلترها عموما از لایه ای از شن و ماسه ساخته شده اند شامل فیلتر های سطحی  مانند کاغذ صافی ،یا فیلتر های کیسه ای ،فیلتر های عمقی یا ثقلی ،فیلتر های شنی ،آنتراسیت (سیلس فعال)، فیلتراسیون، ناخالصی های معلق در آب را گرداوری می کند و کارایی ضدعفونی دهنده ها  را بهبود می بخشد. فیلترها به طور منظم توسط عملیات شست و شوی معکوس تمیز می شوند. 

ذرات براساس اندازه از منافذ  فیلتر ها عبور می کنند.

(disinfection)گند زدایی و ضد عفونی

• جمع آوری و انتقال آب از زیر فیلترهای ثقلی به سمت اتاقک های کلر زنی و ضد عفونی کامل آب و انتقال آن به مخازن جهت شرب 

بعد از اینکه آب فیلتر شد و ذرات ان جدا شد، آب پیش از ورود به سیستم توزیع ضدعفونی می شود، ماده ضد عفونی کننده ای  مثل(کلر،هیپوکلریت کلسیم ) به آب اضافه می شود تا موجودات ریزی (باکتری و ویروس ها و انگل ها )که ممکن است در آب حضور داشته باشند،از آب حذف شوند و آب عاری از هر گونه عامل بیماری زا شود.

(fluoring)فلوئورزنی

فلوئورزنی آب، نوعی از تصفیه منابع آب با هدف تنظیم غلظت یون فلوئورید آزاد تا یک سطح بهینه و کاهش پوسیدگی دندان می باشد. 

(adjust pH)تنظیم pH

به منظور تنظیم pH آب فیلتر شده و پایداری آب نرم و حداقل کردن خوردگی در شبکه توزیع آب و شبکه لوله کشی مصرف کننده نهایی، آهک ،سود  ویا اسید برای تنظیم pH به آب افزوده میشود.