جستجو:

تری سدیم فسفات

 این محصول کاربرد زیادی در تولید مواد غذایی ، شوینده و تصفیه آب بویلر دارد . 

فروش تری سدیم فسفات

شرکت مبتکران شیمی از جمله واردکنندگان تری سدیم فسفات بوده و فروش تری سدیم فسفات را با قیمت و کیفیت مناسب به انجام می رساند. برای اگاهی از قیمت تری سدیم فسفات با شماره 021-77641217 تماس بگیرید یا با شماره تلگرام 09198991006 در ارتباط باشید.

 

خواص تری سدیم فسفات

نام: تری سدیم فسفات - Trisodium phosphate

فرمول شیمیایی: Na3PO4

نقطه جوش: 100 درجه سانتی گراد

نقطه ذوب: 1583 درجه سانتی گراد 

چگالی: 2/536 گرم بر میلی لیتر

اسامی دیگر: تری سدیم اورتو فسفات، سدیم فسفات

تری سدیم فسفات یک ماده قلیایی سفید رنگ و بدون بو است که pH آن حدود 12 است . در دمای 25 درجه سانتی گراد می توان به محلول % 30 وزنی از سدیم تری فسفات در آب دست یافت. عوامل قلیایی معمولا یک ظرفیت بالقوه برای نفوذ گریس ها و روغن ها دارد.

 

کاربرد تری سدیم فسفات

تری سدیم فسفات به عنوان ضدرسوب و عامل کنترل خوردگی در آب سیستم های خنک  کننده در هر دو حالت حضور و نبود یون های روی استفاده می شود. برای مثال، برای غلظت یون کلسیم بین 75 تا 300 ppm در آب این سیستم ها، می توان از تری سدیم فسفات با غلظت 10 تا 200 ppm به عنوان عامل بازدارنده استفاده کرد. تری سدیم فسفات یک ماده شیمیایی قوی است که به عنوان عامل پاک کننده، افزودنی غذایی، پاک کننده لکه و ... استفاده می شود. 

تری سدیم فسفات در طیفی از صابون ها و شوینده ها استفاده می شد ولی به دلیل نگرانی های اکولوژیکی، این کاربرد آن محدود شده است. تری سدیم فسفات برای پاک کننده خانگی عمومی، پاک کننده برای موارد شدید، برطرف کننده رنگ و پوشش، آماده سازی سطح قبل از نقاشی و ... به کار می رود. 

همچنین تری سدیم فسفات می تواند به عنوان اصلاح سطوح پیش از نقاشی به کار برود. از تری سدیم فسفات برای از بین بردن کپک نیز استفاده می شود. تری سدیم فسفات می تواند به فلز و سطوح نقاشی شده آسیب بزند. همچنین نباید از سدیم تری فسفات بر سطح شیشه ای استفاده کنید، چون یک فیلم به جای می گذارد. 

سدیم تری فسفات معمولا به عنوان تنظیم کننده اسیدیته و امولسیفایر، به عنوان یک عامل توسعه ماده مغذی و همچنین به عنوان غلظت دهنده در محصولات غذایی تولیدی استفاده می شود. 

تری سدیم فسفات یک عامل پاک کننده قلیایی است که سالها به عنوان پاک کننده خانگی استفاده شده است و از طریق اختلال در غشای سلولی باکتری عمل می کند، اگرچه مکانیسم دقیق آن مشخص نیست. تری سدیم فسفات بدون ایجاد اثر، پاک می کند و به سادگی و به سرعت حل می شود. 

تحقیقات نشان داده که اسپری کردن تری سدیم فسفات، آلودگی گوشت گاو را کاهش می دهد و با جلوگیری از چسبندگی باکتری، امکان حذف باکتری از طریق شستن را تسهیل می سازد. 

 

 

 

مراجع 

Capita, R., C. Alonso-Calleja, M. T. Garc´õa-Arias, B. Moreno, and M. C. Garcõ´a-Ferna´ndez. 2000. Effect of trisodium phosphate on mesophilic and psychotropic bacterial  ora attached to chicken car- cass skin during refrigerated storage. Food Sci. Technol. Int. 6:345– 350

Capita, R., C. Alonso-Calleja, M. C. Garc´õa-Ferna´ndez, and B. Moreno. 2001. In uence of strain and trisodium phosphate concentration on growth parameters of Listeria monocytogenes ‘‘in vitro.’’ Lett. Appl. Microbiol

Dickson, J. S., C. G. N. Cutter, and G. R. Siragusa. 1994. Antimicrobial effects of trisodium phosphate against bacteria attached to beef tissue. J. Food Prot. 57:952–955

Ellerbroek, L., E. M. Okolocha, and E. Weise. 1997. Decontamination of poultry meat with trisodium phosphate and lactic acid. Fleischwirtschaft 77:1092–1094

 

 

تری سدیم فسفات